amet dolorofronBest unmanaged vpsshërbimetinovashërbime ofronprodhuese kompanive (nvm’veCheap dedicated server hostingCheap drupal hostinginova

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Laboratore

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Lajmet e fundit

Themeluar në vitin 2004 si degë e INOVA’s, Inova Consulting ofron shërbime dhe produkte të kualitetit të lartë. Inova Consulting njihet jo vetëm për cilësinë e shërbimeve të konsulencës dhe trajnimeve që ofron, por edhe për llojllojshmërinë e shërbimeve të specializuara që ofron.

Përvojat e dëshmuar në shërbimet e cilësisë janë të gjëra dhe të ndryshme, duke u radhitur prej:

  • Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO9001,
  • Sistemeve të Menaxhimit Mjedisorë ISO 14001,
  • Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore ISO 22000, përmes
  • Trajnimeve dhe moduleve të trajnimeve unike,
  • Ndihmës së drejtpërdrejtë tek klientët , si dhe
  • Aktiviteteve për përmirësim të cilësisë.

Klientë të kënaqur

logo
LTS
Asseco
002
Dukagjini
Intertex
HK
Petrol Company
Proton Cable
buka
005
006
007
008
009
011
012
003
PurePower
Monting
IC
ELEN
001