Video promovuese për CMC nga BCC

04/10/2018

Video promovuese për CMC (Certified Management Consultant) – Konsulent Menaxherial i Certifikuar sipas skemës ndërkombëtare të certifikimit nga #ICMCI dhe #BCC (Këshilli i Konsulentëve të Kosovës).

Butrint Batalli, CEO i INOVA Consulting dhe Konsulent i certifikuar me CMC së bashku me kolegët e tij nga BCC shpjegon rëndësinë e dhe vlerat e markës CMC në sektorin e konsulencës menaxheriale.
——————
Promotional video for CMC – Certified Management Consultant under the international certification scheme from #ICMCI and #BCC (Kosova Business Consultants Council).

Butrint Batalli, CEO of INOVA Consulting and Certified Consultant with CMC along with his colleagues from BCC, explains the importance and benefits of CMC designation in the management consulting sector.

48 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. … [Trackback]

  […] Here you will find 39228 additional Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 5. Seal Online says:

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 9. … [Trackback]

  […] There you can find 28960 additional Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Here you will find 23217 more Information to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 16. superkaya88 says:

  … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 17. bonanza178 says:

  … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Here you will find 32915 additional Info to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Here you can find 64029 more Info on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 22. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Here you will find 53036 more Info to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 24. Ae sexy says:

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 25. in the know says:

  … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 26. … [Trackback]

  […] There you can find 49544 additional Info on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 28. … [Trackback]

  […] There you will find 22851 additional Info on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 29. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 30. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 31. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 32. … [Trackback]

  […] There you can find 1038 more Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 33. slot88 rtp says:

  … [Trackback]

  […] There you will find 47336 more Information to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 34. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 35. bonanza178 says:

  … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 36. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 37. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 38. yehyeh says:

  … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 39. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 40. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 41. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 42. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 43. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 44. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

 45. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: inovaconsulting.eu/2018/10/04/254/ […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply