Video promovuese për CMC nga BCC

04/10/2018

Video promovuese për CMC (Certified Management Consultant) – Konsulent Menaxherial i Certifikuar sipas skemës ndërkombëtare të certifikimit nga #ICMCI dhe #BCC (Këshilli i Konsulentëve të Kosovës).

Butrint Batalli, CEO i INOVA Consulting dhe Konsulent i certifikuar me CMC së bashku me kolegët e tij nga BCC shpjegon rëndësinë e dhe vlerat e markës CMC në sektorin e konsulencës menaxheriale.
——————
Promotional video for CMC – Certified Management Consultant under the international certification scheme from #ICMCI and #BCC (Kosova Business Consultants Council).

Butrint Batalli, CEO of INOVA Consulting and Certified Consultant with CMC along with his colleagues from BCC, explains the importance and benefits of CMC designation in the management consulting sector.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply