CREATIVE certifikohet me sukses me ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

08/10/2018

Pas një pune të suksesshme të konsulencës së ofruar nga ekipi i ekspertëve të INOVA Consulting në ngritjen e Sistemit të Integruar të Cilësisë, Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në CREATIVE, javë më parë  Creative me sukses është certifikuar dhe ka kaluar auditimin e jashtëm nga Trupa Certifikuese me renome botërore TUV Austria.
Me kënaqësi ju informojmë se klienti dhe bashkëpunëtori ynë CREATIVE nga Gjakova ka certifikuar sistemin e integruar të saj për në përputhje me PAS 99:2012, sistemin e cilësisë sipas ISO 9001:2015, sistemin mjedisor ISO 14001:2015 dhe sistemin e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas OHSAS 18001:2007.

Vlenë të cekët se Creative SH.P.K. si prodhues i veshmbathjeve të tekstilit është e specializuar në ofrimin e shërbimeve të fasonerisë për rrobat e punës, përkatësisht të xhaketave, pantallonave, mbajtësve, mantelave, etj.

Përgëzojmë ekipin e CREATIVE për rezultatet e arritura, për punën e palodhshme dhe përkushtimin në cilësi.

INOVA Consulting mbështetës i fuqishëm i komunitetit të biznesit.
Mendo cilësinë e shërbimit, zgjedh INOVA Consulting.

creative_ks Creativeks

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply