Butrint Batalli – completed CMC-Global ISO 20700:2017 Guidelines for Management Consultancy Services Training in Milan, Italy

15.10.2018

Millano, Itali

Pas pjesëmarrjes këtë javë në trajnimin “ISO 20700:2017 Udhëzimet për Shërbimet e Konsulencës Menaxheriale” të organizuar nga ICMCI / CMC-Global në Milano – Itali, Partneri Menaxhues i INOVA Consulting z. Butrint Batalli ka marr titullin e Trainerit të Akredituar. Me këtë përcaktim tani e tutje ne në Kosovë mund të ofrojmë trajnimin e akredituar në emër të BCC (Këshillit të Konsulentëve të Biznesit) për konsulentët tanë menaxherial dhe më gjerë.

BCC vazhdon të fuqizohet më tej me mundësinë për të ndihmuar anëtarët tanë CMC dhe konsulent menaxherial duke e avancuar dhe sjellë konsulencën menaxheriale në një nivel tjetër si dhe duke kontribuar në mënyrë aktive në ICMCI (tani si anëtar me të drejta të plota) në promovimin e standardeve më të larta të profesionit të konsulencës.

——————

This week  Butrint Batalli (Managing Partner and Lead Consultant of INOVA Consulting) has participated in the ICMCI / CMC-Global “ISO 20700:2017 Guidelines for Management Consultancy Services Training” in Milan, Italy and successfully achieved the title of Accredited Trainer. Through this designation now we  can proudly provide the accredited training on behalf of BCC Kosova for our management consultants and beyond.

BCC continues to be further empowered with the opportunity to assist our CMC and MC members taking management consultancy services to another level and contributing actively to ICMCI in promoting highest standards of our profession.

ICMCI_Training_1 ICMCI_Training_2 ICMCI_Training_3

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply