full membership of ICMCI to BCC

21/09/2018

Granted Friday to BCC

”On behalf of ICMCI’s Board members, we have the pleasure to inform you that ICMCI has granted full membership of ICMCI to BCC with immediate effect from 18 September, 2018”.

It’s official📈 thank you BERZH Këshilla për Biznese të Vogla në Kosovë – EBRD.

ICMCI - BCC full membershi

Eskavatori certifikohet me sukses me ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pas një pune të suksesshme të konsulencës së ofruar nga ekipi i ekspertëve të INOVA Consulting në ngritjen e Sistemit të Integruar të Cilësisë, Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në ESKAVATORI, gjatë këtyre ditëve Eskavatori me sukses është certifikuar dhe ka kaluar auditimin e jashtëm nga Trupa Certifikuese me renome botërore TUV Austria.
Me kënaqësi ju informojmë se klienti dhe bashkëpunëtori ynë ESKAVATORI nga Ferizaj ka certifikuar sistemin e integruar të saj në përputhje me PAS 99:2012, sistemin e cilësisë sipas ISO 9001:2015, sistemin mjedisor ISO 14001:2015 dhe sistemin e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas OHSAS 18001:2007.

Përgëzojmë ekipin e ESKAVATORI për rezultatet e arritura, për punën e palodhshme dhe përkushtimin në cilësi.

INOVA Consulting mbështetës i fuqishëm i komunitetit të biznesit.
Mendo cilësinë e shërbimit, zgjedh INOVA Consulting.

eskavator

INOVA – Plastic Pipe Industry auditoj me sukses Sistemin e saj të Integruar

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se INOVA – Plastic Pipe Industry – Industria e Gypave të Plastikës në Gjakovë pas ri-certifikimit të suksesshëm të Sistemit të saj të Integruar gjatë vitit të kaluar, me sukses kaloj auditimin vjetor mbikëqyrës nga Trupa Certifikuese me renome botërore TUV Austria. Vlen të përmendet që INOVA është kompania e parë prodhuese në Kosovë që ka ngritur Sistem të Integruar të Cilësisë, Mjedisit dhe Sigurisë në Punë që para pesë vitesh.
INOVA – Plastic Pipe Industry ka të certifikuar sistemin e integruar të saj në përputhje me PAS 99:2012, sistemin e cilësisë sipas ISO 9001:2015, sistemin mjedisor ISO 14001:2015 dhe sistemin e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas OHSAS 18001:2007.

Përgëzojmë ekipin e INOVA-s për rezultatet e arritura, për punën e palodhshme dhe përkushtimin për të ofruar gypa cilësorë në vazhdimësi.

#inovapipesINOVA – Plastic Pipe Industry

INOVA Consulting mbështetës i fuqishëm i komunitetit të biznesit.
Mendo cilësinë e shërbimit, zgjedh INOVA Consulting.

inova