Për të ndihmuar rritjen e konkurrueshmëris së organizatave, ne transferojmë njohuritë dhe ekspertizën tonë përmes:

  • trajnimeve,
  • shërbimeve të facilitimit dhe
  • asistencës së drejtpërdrejtë.

Ne ofrojmë module të avancuara të trajnimeve dhe programe trajnimi të dizajnuara sipas kërkesave të klientëve tanë. Klientët do të pranojnë shërbime trajnimi të cilësisë së lartë përmes përdorimit të teknikave të dëshmuara dhe bashkëkohore të ligjërimit dhe trajnimit.   Klientët të cilët janë të interesuar në shfrytëzimin e shërbimeve tona dhe ato të cilat dëshirojnë të kenë më shumë informacion rreth moduleve të trajnimeve që ne ofrojmë janë të mirëpritur të na kontaktojnë nëinfo@inovaconsulting.eu