slider-3-bg

BE A LEADER, NOT A FOLLOWER...

slider3
deal-d

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Laboratore

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj (NVMve, kompanive prodhuese, shërbyese, ndërtuese, tregtare, konsulente, institucioneve etj.,)

Themeluar në vitin 2004 si degë e INOVA’s, Inova Consulting ofron shërbime dhe produkte të kualitetit të lartë. Inova Consulting njihet jo vetëm për cilësinë e shërbimeve të konsulencës dhe trajnimeve që ofron, por edhe për llojllojshmërinë e shërbimeve të specializuara që ofron. Përvojat e dëshmuar në shërbimet e cilësisë janë të gjëra dhe të ndryshme, duke u radhitur prej:

  • Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO9001,
  • Sistemeve të Menaxhimit Mjedisorë ISO 14001,
  • Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore ISO 22000, përmes
  • Trajnimeve dhe moduleve të trajnimeve unike,
  • Ndihmës së drejtpërdrejtë tek klientët , si dhe
  • Aktiviteteve për përmirësim të cilësisë.

SATISFIED CLIENTS